Exemple: tĂ-IAI, VO-IAU, le-oaică. Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite. Triftongii se despart de vocala sau de diftongul Care le precedă..